Gift Card - Thẻ quà tặng CAYABE.vn

Gift Card Cayabe

Lựa chọn mệnh giá và viết lời nhắn vào phần ghi chú trong đơn đặt hàng

Mệnh giá có sẵn: 300.000, 500.000, 600.000, 800.000, 1.000.000

Mệnh giá thể hiệ giá trị thanh toán của Gift Card mà bạn muốn gửi tặng

 

HÃY CHỌN MẪU THẺ MÀ BẠN MUỐN GỬI TẶNG PHÍA DƯỚI

                                         

                                                                                                                                                                                          

zalo