">

Vui lòng bấm vào các link dưới đây để xem video Hướng dẫn:

  • Hướng dẫn lắp đặt ghế chống gù, chống cận CAYABE CB-001:

  • Hướng dẫn lắp đặt ghế chống gù, chống cận CAYABE hoạt hình Disney:

 

 

zalo